Raj dla wędkarzy

Pobliskie rzeki – Bug i Krzna – wciąż dzikie, nieuregulowane, nieskażone cywilizacją obfitują w ryby. Przy odrobinie szczęścia możemy spotkać sarny, łosie lub dziki korzystające z wodopoju.

Pratulin

Najbliższa okolica. Wszystko zaledwie parę kroków od naszego domu…

Bug

Bug należy do największych i najlepiej zachowanych rzek nizinnych w Polsce. Jest lewobrzeżnym dopływem Narwi o powierzchni zalewowej 39407 km2, z czego w granicach kraju 19320 km2. Długość rzeki wynosi 625 km.

Krzna

Krzna – lewy dopływ Bugu. Naturalnie meandrująca, częściowo wyprostowana przez zabiegi hydrologiczne, które zmieniają jej pierwotny charakter. Stan wód w dolnym biegu silnie uzależniony jest od Bugu. Zachowały się liczne starorzecza. Niektóre odcinki doliny Krzny oraz jej obszary źródliskowe objęte zostały ochroną rezerwatową, m.in. w Parku Krajobrazowym “Podlaski Przełom Bugu”, rezerwacie ornitologicznym Czapli Stóg.